Diccionari nàutic català "Z"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

zèfir 

m.

 Vent suau de ponent. 

• cast. céfiro.

zenit 

m. 

Punt d’intersecció de l’hemisferi celest situat sobre un observador amb la vertical astronòmica del lloc geogràfic d’este observador. 

• cast. cenit.

definició de zènit amb imatge explicativa

zona

 f. 

1. zona marítima Franja del litoral del domini d’un Estat, en l’extensió determinada pel dret internacional. 

• cast. zona marítima.

 2. zona maritimoterrestre Bé de domini públic estatal, deter minat per l’espai de les costes o fronteres marítimes que banya el mar en el seu flux i reflux, on són visibles les marees i les grans ones en els temporals ordinaris. 

• cast. zona marítimo-terrestre.

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z