Condicions Generals d'Idiomatic Language Services S.L.

 1. Totes les traduccions i serveis realitzats per Idiomatic Language Services es regeixen per les següents condicions generals de venda i prestació de serveis. El client accepta aquestes condicions de forma automàtica en el moment d’acceptació d’un pressupost.
 2. Els preus no inclouen IVA.
 3. Les tarifes es revisen periòdicament.
 4. Les despeses d’enviament dels documents traduïts ocasionades en utilitzar un altre mitjà que no sigui el correu electrònic aniran a càrrec del client.
 5. Els serveis proporcionats per Idiomatic Language Services s’abonaran en un termini no superior a 30 dies des del moment en què es produeixi el lliurament.
 6. El client notificarà qualsevol canvi del material a traduir al més aviat possible. Si és necessari, l’empresa realitzarà un reajustament del pressupost i del termini de lliurament.
 7. Si per part del client es produeixen modificacions de l’encàrrec original, és a dir, s’afegeixen, ometen, actualitzen o modifiquen textos, gràfics, etc; o si el client no proporciona tota la informació requerida que permeti la finalització dels treballs pressupostats, la data de lliurament acordada pot ser modificada. En cap cas Idiomatic Language Services es responsabilitzarà dels retards i/o perjudicis de qualsevol tipus (inclosos els econòmics) ocasionats en tals circumstàncies.
 8. Sempre que sigui possible el client farà arribar els documents per a traduir per correu electrònic o FTP.
 9. Idiomatic Language Services no corregirà errors ni omissions del document original, tot i que sempre intentarem comunicar-ho al client.
 10. Per clients nous, es requereix un pagament del 50% de l’import total per avançat i el 50% restant en el termini de 30 dies un cop lliurada la comanda.
 11. S’utilitzarà la transferència bancària com a forma de pagament i com a moneda, l’euro. Les despeses bancàries aniran a càrrec del client.
 12. En cap moment Idiomatic Language Services es fa responsable del contingut dels documents traduïts. Els punts de vista i opinions expressades queden sota l’única responsabilitat del client i no necessàriament han de reflectir la filosofia o bé la conducta general de la nostra empresa. Idiomatic Language Services es reserva el dret d’admissió per a la traducció de documents el contingut dels quals pugui ser classificat com a ofensiu, difamatori, obscè, que vagi en contra de la llei o que l’empresa consideri inadequat.
 13. El client es fa responsable de la legítima propietat del contingut dels documents a traduir.
 14. El tipus de feina realitzada i tota la informació que el client subministri a Idiomatic Language Services, tindrà caràcter confidencial. Idiomatic Language Services no la divulgarà ni la revelarà a tercers sense prèvia autorització. Només els empleats o subcontractistes autoritzats per Idiomatic Language Services tindran accés a aquesta informació per a dur a terme la seva feina. Els principis detallats en aquest paràgraf no s’aplicaran en els casos en què la llei exigeixi a Idiomatic Language Services que reveli aquesta informació o quan la informació es torni de caràcter públic. Podeu consultar la nostra Política de Protecció de Dades aquí.
 15. Un cop transcorreguts 30 dies des del lliurament de la traducció, o des de la prestació del servei, el client perdrà el dret de reclamació a Idiomatic Language Services, que quedarà exempt de qualsevol responsabilitat comercial, civil o legal.
 16. El client té la responsabilitat de lliurar documents clars, d’una qualitat lingüística acceptable i fàcilment intel·ligibles tant pel que fa al contingut com pel que fa al format. Amb l’objectiu d’adaptar la traducció als termes específics de la seva empresa, preguem que ens facilitin la terminologia corresponent al tema en qüestió. Qualsevol document relacionat amb la matèria ens pot servir d’ajuda.
 17. Idiomatic Language Services es compromet a realitzar tots els serveis oferts amb la màxima consciència i voluntat, garantint-ne d’aquesta manera la màxima qualitat. En el cas de reclamacions per error de traducció o per retard en el seu lliurament, el client té el dret de reclamar sempre que aquesta reclamació s’efectuï dins els 14 dies reals següents a partir de la data de lliurament. Les reclamacions hauran de basar-se sempre en judicis i opinions demostrables.
 18. Els pressupostos tenen una vigència d’1 mes.
 19. Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524-2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. No obstant, Idiomatic Language Services S.L. decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que es considera que els conflictes poden i haurien de resoldre’s fora d’aquests àmbits, i per tant, aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzin el nostre sistema d’atenció al client.
 20. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació entre vosaltres i el prestador amb la validesa , interpretació , compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Girona .