Idiomatic Language Services S.L.

Política d'empresa

Idiomatic Language Services fa servir diferents polítiques que engloben tots els aspectes dels seus negocis. El nostre compromís és cenyir-nos als principis de pràctiques de negocis socialment responsables, i respectar els interessos de tots els actors compresos dins l’àrea d’influència d’Idiomatic: treballadors, clients, usuaris, proveïdors, accionistes i la comunitat en general.

Codi ètic

Els valors d’Idiomatic són la honestedat i la integritat.

Millora constant

Idiomatic aposta per la millora constant i la participació de tots els seus col·laboradors.

Política d’igualtat d’oportunitats

Idiomatic Language Services és una empresa que practica la política d’igualtat d’oportunitats. Tracta tots els empleats, candidats, clients, usuaris i proveïdors amb condicions d’igualtat, sense importar-ne el sexe, l’orientació sexual, l’estat civil, la raça, el color, la nacionalitat, l’origen ètnic, la religió, l’edat o les discapacitats.

Política laboral

-En totes les operacions d’Idiomatic, les relacions amb els empleats es basen en el respecte per la dignitat i els drets de l’individu. 

-Mantenim el dret de la llibertat d’associació i de la negociació col·lectiva.

-Promocionem una política i unes pràctiques dissenyades a eliminar la discriminació laboral. 

-Tractem els empleats de forma justa, amb igualtat i respecte. 

-Respectem els drets humans.

 

Entorn

1 Protegim el medi ambient per a les futures generacions. L’objectiu és aconseguir una empresa “carboni neutral” en els propers deu anys. (Una empresa en què l’ús de l’energia, en el cas d’Idiomatic, sobretot electricitat, quedi neutralitzada en igualar aquest consum mitjançant el fet de plantar arbres o vegetals que generin oxigen i neutralitzin el CO2).

2 Gestionem els impactes sobre la societat i l’entorn del negoci, serveis mitjançant la interacció amb agents clau com empleats, clients, usuaris, inversors, comunitats i proveïdors.

3 Som un veí responsable, entenem l’entorn local i ens adaptem a les necessitats locals.

4 Continuem recolzant els projectes de la comunitat i aportant ajuda pràctica i consell.

5 Molts dels empleats col·laboren dedicant part del seu temps amb projectes comunitaris.

6 Col·laborem amb escoles, instituts i altres entitats educatives de forma continuada.

7 Els estudiants aprenen com funciona la nostra empresa i apliquen el que han après a l’escola a l’àmbit professional.

8 Cada any proporcionem places per a estudiants en pràctiques, tant a nivell de llicenciats i postgrau com a nivell de no llicenciats. Les pràctiques responsables han de ser els fonaments de la gestió i l’estratègia de l’empresa, no només un afegit. Idiomatic reconeix el fet que les pràctiques responsables poden ajudar a innovar i desenvolupar millors serveis i permeten l’accés a nous mercats, no només minimitza el risc a l’empresa. Idiomatic implementa iniciatives i programes per millorar l’impacte positiu i no només minimitza l’impacte negatiu.