Traductor Jurat

Què és un traductor jurat?


Un traductor jurat és un traductor acreditat per a atorgar validesa legal a la traducció del contingut d'un document original en una altra llengua.

Un traductor jurat a Espanya està autoritzat pel Ministeri d'Afers exteriors per a donar fe de la traducció de qualsevol document en una altra llengua, a través de la seva signatura i segell.

Una traducció jurada té validesa legal en un país estranger?

Igual que el govern Espanyol no reconeix traduccions jurades per traductors jurats d'altres països, hi ha governs que no accepten traduccions fetes per traductors jurats espanyols. En cas de dubte, poseu-vos en contacte i estarem encantats d'ajudar.