Traduccions

La traducció s'ha convertit en una eina de treball imprescindible en tots els sectors empresarials. Les bones traduccions han de ser especialitzades i sempre requereixen la qualitat més alta. A Idiomatic Language Services cada traducció rep l'atenció individualitzada d'un traductor nadiu i especialista en el tema. Després es procedeix a la revisió i edició del text i finalment s'entrega al client. Disposem d'un amplíssim ventall d'idiomes que ens permeten oferir un servei de traducció adequat a cada situació i així assegurar-nos un resultat òptim. Demani un pressupost en línia sense cap compromís.

 Qualitat a Idiomatic

Idiomatic Language Services SL compta amb les certificacions  ISO 9001:2000 i UNE-EN-15038.

Traductors Jurats

Traduccions Jurades des de 1996

Traduccions jurades de qualsevol tipus de document i en tots els idiomes que estiguin en la llista de traductors jurats del Ministeri d'Afers exteriors. Els nostres traductors jurats estan degudament autoritzats pel Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya.


Els traductors jurats certifiquen que la traducció és fidel i exacta mitjançant el seu segell, signatura i postil·la de traductor jurat. Li donen el caràcter oficial requerit per l'organisme públic o privat que la sol·licita per a Espanya. Oferim traduccions per a presentar als Estats Units d'Amèrica, França, Alemanya, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i altres.


Certificats de Penals, Partides de Naixement, Certificats de Defunció, Certificats de Matrimoni, Certificats d'Empadronament, Sentències Judicials, Escriptures de Constitució, Estatuts, Contractes, Poders Notarials, Comptes Anuals, Acords Socials, Fe de Solteria, Títols, Certificats de Notes, Passaports, Denúncies, Cèdules de Notificació, Llibres de Família, Testaments, Declaració de la renda, Nòmines, Certificats Mèdics i altres


El traductor jurat experimentat sap que, quan un client ha de presentar les seves traduccions en oficines, consolats o ambaixades, molts demanaran la postil·la de la Haia.


Traducció Jurada de certificats penals


Traducció Jurada de certificats de delictes sexuals


Traducció jurada de partides de naixement


Traducció jurada de certificats de defunció


Traducció jurada de certificats de matrimoni


Traducció jurada de certificats d'empadronament


Traducció jurada de sentències judicials


Traducció jurada d'escriptures de constitució


Traducció jurada d'estatuts d'empresa


Traducció jurada de contractes


Traducció jurada de poders notarials


Traducció jurada de comptes anuals


Traducció jurada d'acords socials


Traducció jurada de fe de solteria


Traducció jurada de títols


Traducció jurada de certificats de notes


Traducció jurada de passaports


Traducció jurada de denúncies


Traducció jurada de cèdules de notificació


Traducció jurada de llibres de família


Traducció jurada de testaments


Traducció jurada de certificats mèdics


Traducció jurada de declaració de la renda


Traducció jurada de nòmines