Diccionari nàutic català "J"

A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

jaient m.

Peça de fusta en forma de V

unida a la contraroda de proa d’una

embarcació.

• cast. buzarda.

jangada f. 1. Rai fet amb mastelers

i vergues d’una nau per a salvar la

gent en cas de naufragi. 2. Rai gran fet amb troncs, mogut amb rems i,


ocasionalment, amb vela, que s’uti-

litza al Brasil. • cast. jangada.


joc m. 1. joc de rems Conjunt de rems

d’una embarcació.


• cast. juego de

remos. 2. joc de veles El conjunt de

totes les veles per a ormejar una nau

o una altra embarcació.

• cast. juego


de velas.

jou m.

Peça de fusta que reforça la

popa per la part interior del buc. • cast. yugo.

junc m. Embarcació de fusta, de quilla


plana i ampla, amb una gran capa-

citat de càrrega, proveïda general-

ment de tres pals i un de menut, a


proa, que fa les funcions del bauprés. • cast. junco.


jutge m. En el segle XVIII i comença-

ment del XIX, funcionari pertanyent a


l’armada reial que tenia a càrrec seu

la inspecció directa en les escoles de

nàutica civil.

• cast. juez.