Recursos Humans

* Protecció de dades: Els informem que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça Passeig General Mendoza, 7, pral., 17002 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del D.N.I indicant la referència LOPD. Veieu la nostra política de protecció de dades