Calendari del pagès

El calendari del pagès és un sistema tradicional de calendari agrícola utilitzat en moltes regions de Catalunya i altres regions del sud d'Europa. Aquest calendari es basa en l'observació de la natura i dels cicles agrícoles per determinar les èpoques més propícies per a les diferents tasques agrícoles.


El calendari del pagès es divideix en dotze mesos, i cada mes està associat amb una feina agrícola concreta. Per exemple, el mes de gener és el mes de la poda, mentre que el mes de juny és el mes de la sega. Així, cada mes es considera un moment òptim per dur a terme una tasca específica en funció de les condicions climàtiques i dels cicles naturals.


Aquesta tradició s'ha transmès de generació en generació i encara avui en dia és una part important de la cultura i del patrimoni agrícola català.

Saps què és birbar? i eixarcolar?