Traducció importació de vehicles

TRADUCCIÓ JURADA A LA COMPRAVENDA DE VEHICLES

En els darrers anys, el mercat de vehicles de segona mà ha crescut considerablement al nostre país. Tant minoristes com a particulars recorren a la importació i exportació de vehicles a través de webs especialitzades a Internet.

Quins documents requereixen traducció jurada per comprar un vehicle a l'estranger?

A l'hora de comprar un vehicle fora d'Espanya, hi ha certs documents que requereixen la traducció jurada. Els documents més importants que requereix la traducció jurada per a la compravenda d'un vehicle són la factura i el contracte de compravenda del vehicle, aquest últim és més freqüent en vehicles de segona mà, a més de la fitxa d'inspecció tècnica del vehicle, on es recull la informació relacionada amb les característiques i l'estat del vehicle.

A la factura d´un vehicle ens trobarem les dades del venedor i del comprador, les dades de la transacció, l'IVA aplicat i la data de lliurament del vehicle. Aquest document és fonamental quan necessitem matricular un vehicle a Espanya i la compravenda s'ha fet a l'estranger. En els casos en què la compravenda és realitzada per un particular no espanyol, aquest no podrà emetre una factura, tret que disposi d'un número d'identificació fiscal, però sí un contracte de venda.

Quan cal la traducció jurada d'una factura de vehicle?

Si vostè va a importar un vehicle, està obligat a presentar la traducció jurada de la factura o del contracte de venda del vehicle davant de la Direcció General de Trànsit per a la matriculació.

Com puc sol·licitar la traducció jurada de factura d'un vehicle?

A Traduccions Idiomatic li ho posem molt fàcil:

  • Envieu-nos el document que voleu traduir a través del formulari de pressupost disponible a la nostra pàgina web o per correu electrònic a info(arroba)idiomatic.net

  • Us enviarem un pressupost de traducció jurada de compravenda de vehicles en menys d'una hora en horari comercial.

  • Un cop confirmat el pressupost de traducció jurada de compravenda de vehicles, ens encarregarem de la seva traducció jurada de compravenda de vehicles i us l'enviarem al vostre correu o domicili en el termini acordat.