Servei de subtitulació

La subtitulació és una eina vital per a la distribució d'audiovisuals en línia. En la societat globalitzada d'avui, les barreres lingüístiques poden crear dificultats en la comunicació i limitar l'abast d'un vídeo o una pel·lícula. La subtitulació pot ajudar a superar aquestes barreres i arribar a una audiència més gran. En aquesta guia, explorarem què és la subtitulació, els tipus de subtitulació, els beneficis de la subtitulació, i com trobar el millor servei de subtitulació per a les seves necessitats.

Què és la subtitulació?

La subtitulació és el procés de traducció dels diàlegs, les indicacions i els efectes de so d'un contingut audiovisual en un idioma a textos que apareixen a la pantalla en un altre idioma. La subtitulació permet que un públic que no parla l'idioma original d'un contingut pugui entendre i gaudir d'aquest. Els subtítols també poden ser útils per a persones amb problemes d'audició.

Tipus de subtitulació

Hi ha diversos tipus de subtitulació, cadascun amb les seves particularitats i aplicacions específiques. A continuació, es descriuen breument els tipus de subtitulació més comuns:

Subtitulació intralingüística

La subtitulació intralingüística es fa en la mateixa llengua del contingut original, però per a persones amb problemes d'audició. Això es fa per ajudar les persones amb pèrdua d'audició a entendre millor el contingut.

Subtitulació interlingüística

La subtitulació interlingüística és el procés de traducció del contingut original a una altra llengua. Això permet que el públic d'una altra llengua pugui entendre i gaudir del contingut.

Subtitulació oculta

La subtitulació oculta és quan els subtítols s'incorporen al contingut original i no es poden desconnectar. Aquest tipus de subtitulació és útil per a persones amb problemes d'audició, ja que no necessiten encendre o apagar els subtítols.

Subtitulació oberta

La subtitulació oberta és quan els subtítols apareixen a la part inferior de la pantalla, però es poden activar o desactivar.

Beneficis de la subtitulació

La subtitulació ofereix diversos beneficis. A continuació, es descriuen alguns dels beneficis més importants de la subtitulació:

Amplia l'audiència

La subtitulació pot ajudar a arribar a una audiència més gran. El contingut subtitulat pot ser accessible a persones de diferents països i cultures que parlen diferents idiiomes.

Ajuda a la inclusió

La subtitulació és important per a la inclusió de persones amb problemes d'audició. Això els permet entendre el contingut d'audiovisuals i gaudir-ne sense dependre de la capacitat d'audició.

Millora la comprensió del contingut

La subtitulació també ajuda a millorar la comprensió del contingut per a persones que no parlen l'idioma original. Els subtítols permeten seguir el fil de la història i entendre el diàleg de manera clara.

Pot millorar la retenció de la informació

Segons algunes investigacions, la subtitulació pot millorar la retenció de la informació. Els subtítols poden ajudar a reforçar la comprensió i la memòria dels espectadors.

Com trobar el millor servei de subtitulació?

Quan es tracta de trobar el millor servei de subtitulació, hi ha diversos factors a considerar. A continuació, es descriuen alguns d'aquests factors:

Qualitat de la subtitulació

La qualitat de la subtitulació és un factor clau a tenir en compte. És important buscar un servei que pugui proporcionar subtítols precisos i acurats.

Idiomes disponibles

El servei de subtitulació ha de suportar els idiomes que es necessiten per als continguts. És important comprovar quins idiomes ofereix el servei.

Preus i terminis de lliurament

El preu i els terminis de lliurament són altres factors clau a considerar. Els preus poden variar segons el tipus de subtitulació i la longitud del contingut, i és important assegurar-se que els terminis de lliurament s'adaptin a les necessitats dels projectes.

Referències i recomanacions

Revisar les referències i les recomanacions de serveis de subtitulació anteriors pot ser una eina útil per avaluar la seva qualitat i fiabilitat.


La subtitulació és un element important per a la distribució d'audiovisuals. Ofereix diversos beneficis, com l'ampliació de l'audiència, la inclusió de persones amb problemes d'audició i la millora de la comprensió del contingut. Trobar el millor servei de subtitulació implica considerar la qualitat de la subtitulació, els idiomes disponibles, els preus i els terminis de lliurament i les referències i recomanacions.


FAQs

1. Quin és el millor format de subtítols?

No hi ha un format de subtítols "millor" que un altre. El format que es requereix dependrà de les necessitats del projecte i dels requisits de la plataforma de distribució.

2. Quins són els beneficis de la subtitulació automàtica?

La subtitulació automàtica pot ser una opció més econòmica i ràpida per obtenir subtítols, però la seva precisió pot ser limitada i és possible que es requereixi una revisió posterior.

3. Què són els subtítols ocults?

Els subtítols ocults són subtítols que només es mostren quan se seleccionen manualment en una plataforma de reproducció. Aquests subtítols poden ser útils per a continguts que no necessiten subtítols per defecte.

4. Es poden afegir subtítols després que el contingut hagi estat creat?

Sí, és possible afegir subtítols després que el contingut hagi estat creat. Es pot contractar un servei de subtitulació per a això o utilitzar eines de subtitulació automàtica.

5. Com es pot assegurar la precisió dels subtítols?

Per assegurar la precisió dels subtítols, és important fer servir un servei de subtitulació de qualitat o revisar els subtítols generats automàticament. També és important seguir les directrius de subtitulació adequades i fer revisions i correccions necessàries abans de la distribució final.