Terminologia de les vacunes

El diccionari en línia Terminologia de les vacunes recull 185 fitxes terminològiques dividides en dos grans grups: d’una banda, 137 fitxes relatives a conceptes generals (principalment termes d’immunologia i vacunologia) i, de l’altra, 48 fitxes referents a vacunes preventives. Aquestes últimes inclouen bàsicament les vacunes que estan en ús actualment al nostre país (tant vacunes sistemàtiques, recomanades al calendari de vacunacions, com vacunes no sistemàtiques, per exemple les vacunes administrades a viatgers internacionals), però també vacunes que s’administren en altres països, així com alguna vacuna en desús però amb un important interès històric; no formen part del diccionari la majoria de vacunes preventives en desús ni les que es troben en fase de desenvolupament.

Cada entrada del diccionari inclou una denominació catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès i en anglès, i, quan s’ha cregut convenient, notes que proporcionen més informació sobre el terme. A més, les fitxes terminològiques referents als termes generals, que són la majoria, també contenen una definició del concepte.

Les denominacions catalanes de les vacunes preventives recollides en el diccionari segueixen el Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes1 aprovat pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb el Criteri, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada. Pel que fa al nucli d’aquestes denominacions, el Consell Supervisor prioritza la forma vacuna, recollida al diccionari normatiu com a sinònim de vaccí, perquè és la forma habitual actualment per a fer referència a aquest concepte; de totes maneres, també es consideren adequades les denominacions creades a partir del nucli vaccí, que és la forma genuïna i tradicional.

Conceptes generals Epidemiologia Immunologia Microbiologia Vacunologia Desenvolupament de vacunes Composició i tipologia de vacunes Programa de vacunació i aplicació de vacunes Vacunes preventives Vacunes víriques Vacunes atenuades Vacunes inactivades Vacunes bacterianes Vacunes atenuades Vacunes inactivades Vacunes víriques i bacterianes inactivades

terminologia_vacunes_2021.pdf