Diccionari de bioètica en català

Diccionari-bioetica_PDF-web.pdf

En els darrers anys l’interès per debatre i regular qüestions ètiques d’abast públic s’ha incrementat de manera exponencial, sobretot a causa dels grans avenços científics i tecnològics, que han posat damunt la taula dilemes que fins fa poc semblaven restringits a la ciència-ficció. No en va un dels objectius que s’ha marcat el Govern de Catalunya en aquesta legislatura és desplegar un model de governança ètica, que ha implicat la constitució d’una Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. L’any 1991 es va crear el Comitè de Bioètica de Catalunya, amb la finalitat d’elaborar un codi bioètic i també fer un seguiment del seu compliment. En aquest temps la bioètica s’ha anat configurant com una disciplina pròpia, transversal, que manlleva i adequa terminologia de diversos àmbits afins, com són la medicina, la biologia, la genètica, la filosofia o el dret. En aquest moment d’assentament de la bioètica com a matèria diferenciada s’ha fet necessari aplegar-ne els termes troncals i definir-los a la llum d’aquesta nova perspectiva. Aquesta és la funció d’aquest diccionari, en què han treballat plegats experts del Comitè de Bioètica de Catalunya amb terminòlegs del Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit al Departament de Cultura, per recollir-hi denominacions i definicions de consens, defugint biaixos ideològics. El Diccionari de bioètica se suma a l’extensa producció terminològica en l’àmbit de les ciències de la salut que la col·laboració entre el Departament de Salut i el TERMCAT ha fet possible en els més de trenta anys d’existència del Centre de Terminologia, amb més de cent mil termes especialitzats disponibles. Estem convençudes, doncs, que aquest diccionari posa els fonaments terminològics necessaris perquè la bioètica pugui continuar desenvolupant-se de manera sòlida al nostre país. Desitgem que els lectors hi trobin resposta als dubtes, tant denominatius com conceptuals, que la terminologia bioètica els pugui suscitar i que contribueixin a actualitzar-lo, en la versió en línia del diccionari, amb els termes que de segur aniran sorgint de la mà dels nous reptes ètics que els constants avenços en biomedicina ens seguiran plantejant en un futur. Alba Vergés Mariàngela Vilallonga Consellera de Salut Consellera de Cultura