Diccionari d'òptica i optometria

Aquest Vocabulari bàsic d’òptica i optometria ha estat elaborat conjuntament pel professorat de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa i pels lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la finalitat de fixar i difondre la terminologia multilingüe de l'àrea d'especialitat d'òptica i optometria.

L'objectiu d'aquesta col·lecció de vocabularis és doble, d'una banda, contribuir a la normalització de la terminologia tècnica i científica en català i, de l'altra, difondre les equivalències d'aquests conceptes en castellà i en anglès.

Les dues edicions anteriors han estat una guia de referència per als estudiants vinguts d'altres comunitats autònomes o d'Amèrica Llatina. Ara esperem que aquesta tercera edició sigui també una guia de referència per a la comprensió dels textos en anglès, tan freqüents en les publicacions acadèmiques i en les consultes a través d'Internet.

Gràcies al finançament i a la col·laboració del Collegi Oficial d'Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya s'ha pogut fer un tiratge més gran d'aquesta tercera edició del vocabulari, cosa que permetrà difondre'l fora del col·lectiu universitari i incidir més directament en els professionals que podran treure profit d'aquesta eina de consulta: òptics optometristes, oftalmòlegs, mestres, pedagogs, psicòlegs, etc.

Agraïm especialment la bona predisposició i l'expertesa dels professors que han col·laborat en aquest vocabulari.

optica_i_optometria.pdf