ISO 17100

Què és la norma ISO 17100?

La norma ISO 17100: 2015 proporciona requisits per als processos bàsics, recursos i altres aspectes necessaris per a la prestació d'un servei de traducció de qualitat que compleixi les especificacions aplicables.

L'aplicació de la norma ISO 17100: 2015 també proporciona els mitjans pels quals un proveïdor de serveis de traducció (TSP) pot demostrar la conformitat dels serveis de traducció especificats a la norma ISO 17100: 2015 (abans UNE 15038) i la capacitat dels seus processos i recursos per oferir un servei de traducció que satisfaci els requisits del client i altres especificacions aplicables.

Les especificacions aplicables poden incloure les del client, del propi TSP i de qualsevol codi industrial rellevant, guies de bones pràctiques o legislació.

L'ús de la producció bruta de la traducció automàtica més la postedició està fora de l'abast de la norma ISO 17100: 2015.

La norma ISO 17100: 2015 no s'aplica als serveis d'interpretació.

Idiomatic Language Services va ser una de les primeres empreses a implementar la norma ISO 17100.