Noli

noli

Accessory

Etimologia: del ll. naulum, i aquest, del gr. naûlon, íd., alterat en *naulium potser per influx d’un *nauliare, der. de naulum, d’on l’ant. noliar 1a font: 1394