monitoritzar o monitorar?  monitorització o monitoratge? 

Monitorar i Monitoratge en Català: Una Precisió Terminològica en les Ciències de la Salut

En l'àmbit de les ciències de la salut, l'ús precís del llenguatge és crucial per comunicar amb claredat les accions i processos específics que es realitzen. En aquest context, la qüestió de si s'ha d'utilitzar "monitorar" o "monitoritzar" i "monitoratge" o "monitorització" pot generar dubtes. La resposta a aquest interrogant esclareix les preferències terminològiques més adients.

Segons la normativa establerta, es prefereix l'ús de "monitorar" per referir-se a l'acció de vigilar i supervisar l'evolució d'un fenomen o d'un procés mitjançant aparells o tècniques específiques per seguir el curs o l'estat d'un malalt. El substantiu corresponent és "monitoratge". Exemples pràctics d'aquest ús podrien ser:

Després de l'operació, encara va estar monitorat unes hores.

S'han instal·lat un conjunt d'equips que permetran el monitoratge de diversos pacients.

Així, aquesta elecció terminològica contribueix a una comunicació més precisa en l'àmbit de la salut. No obstant això, cal destacar que en altres àmbits especialitzats, el verb "monitorar" pot adoptar el significat d'observar, mesurar o avaluar un fenomen o procés per realitzar, si és necessari, intervencions correctores. Per exemple:

L'objectiu és monitorar les emissions de residus al medi ambient.

S'ha establert una xarxa de monitoratge per controlar la conservació d'aquesta espècie autòctona.

Amb aquesta distinció clara, es reforça la importància de la consistència i la precisió en l'ús del llenguatge tècnic, assegurant una comunicació efectiva dins dels àmbits especialitzats de les ciències de la salut. Així doncs, les formes "monitoritzar" i "monitorització" no són considerades adequades en aquest context específic.