Traductors enfronten dificultats, però la resiliència i l'adaptabilitat prevalen

els traductors i la IA
redactor de continguts a idiomatic

Pere Sala peresala(arroba)idiomatic.cat

Redactor de continguts de Traduccions Idiomàtic. Girona, juliol 2024.

Traductors enfronten dificultats, però la resiliència i l'adaptabilitat prevalen

L'enquesta de tardor de 2023 de l'Institut Internacional de Traducció (ITI) revela que només el 38% dels traductors expressen un sentiment positiu sobre la seva feina i les perspectives de futur, el nivell més baix des de l'inici de la pandèmia. Això suggereix que la indústria de la traducció s'enfronta a reptes significatius.

Malgrat això, l'enquesta també destaca la resiliència i l'adaptabilitat dels traductors. El 63% dels membres han aconseguit nous clients en els últims sis mesos, i el 57% han mantingut uns ingressos constants. Això indica que, tot i les dificultats, molts traductors troben maneres d'adaptar-se i prosperar.

Altres conclusions clau de l'enquesta:

En general, l'enquesta de l'ITI pinta un quadre complex de la indústria de la traducció. Els traductors s'enfronten a una sèrie de desafiaments, però també demostren una notable capacitat per adaptar-se i superar aquests obstacles. La resiliència i l'adaptabilitat són clau per a l'èxit en aquest panorama en constant evolució.

Paraules clau: Indústria de la traducció, resiliència, adaptabilitat, enquesta ITI, IA en la traducció, reptes econòmics, sentiment, perspectives de futur, necessitats de formació.