Llengües Maies

Hem creat un nou web dedicat a les llengües maies, que ofereix traduccions de i cap a aquestes llengües. Aquesta eina és una gran ajuda per a les persones que desitgen comunicar-se amb les comunitats maies o estudiar aquestes llengües. https://www.mayanlanguages.net 


Les llengües maies són un grup de llengües indígenes que es parlen a Amèrica Central i Mèxic. Són un conjunt important de llengües per la seva diversitat i riquesa cultural, i han estat parlades durant milers d'anys per les comunitats maies. Malauradament, moltes d'aquestes llengües estan en perill d'extinció, i és rellevant preservar-les i promoure'n l'ús.


Aquesta nova web ofereix traduccions automàtiques i també la possibilitat de contractar traductors professionals per a traduccions més precises i adequades a les necessitats específiques. A més, el web ofereix informació sobre les diferents llengües maies, com ara la seva estructura gramatical, vocabulari i pronunciació.


En resum, aquest nou web és una gran eina per a les persones interessades en les llengües maies, ja sigui per comunicar-se amb les comunitats maies o per estudiar aquestes llengües d'una manera més accessibles i eficaç. Això contribueix a preservar i promoure l'ús de les llengües maies, i així poder mantenir viva la seva riquesa cultural. 

Si necessiteu una traducció professional d'una llengua maia, podeu posar-vos en contacte amb Traduccions Idiomatic i rebreu un pressupost sense cap compromís.