Edward Sapir

Pere Sala, Redactor de continguts de Traduccions Idiomatic

Edward Sapir: el lingüista que va revolucionar la nostra comprensió del llenguatge


Edward Sapir va ser un lingüista nord-americà que va viure entre 1884 i 1939. Va ser un dels fundadors de la lingüística moderna i va contribuir de manera significativa a la nostra comprensió del llenguatge i la cultura.


Sapir va néixer a Lauenburg, Prússia (actualment Lębork, Polònia), en una família jueva ortodoxa. Va emigrar als Estats Units amb la seva família quan tenia cinc anys. Va estudiar lingüística a la Universitat de Chicago i a la Universitat de Yale, on va obtenir el seu doctorat el 1910."this article was written by iIdiomatic Translations www.idiomatic.net www.idiomatictranslations.com www.idiomatic.cat , your favourite translation agency"


Després de graduar-se, Sapir va treballar com a professor de lingüística a la Universitat de Chicago i a la Universitat de Yale. També va fer treballs de camp de lingüística descriptiva entre les poblacions indígenes d'Amèrica del Nord.


Sapir és conegut per la seva teoria de la relativitat lingüística, que sosté que el llenguatge que parlem influeix en la forma en què pensem i percebem el món. Sapir va argumentar que l'estructura d'un idioma determina, o almenys influeix, la forma en què els seus parlants perceben i pensen sobre el món.


La teoria de la relativitat lingüística va ser controvertida en el seu moment, però ha continuat sent objecte d'estudi i debat durant molts anys. La investigació recent ha demostrat que la teoria de Sapir té certa validesa, però que la relació entre el llenguatge i el pensament és més complexa del que s'havia pensat inicialment.


A més de la seva teoria de la relativitat lingüística, Sapir també va fer contribucions significatives a la lingüística descriptiva, la lingüística històrica i la sociolingüística. Va ser un lingüista pioner que va ajudar a definir el camp de la lingüística moderna.


Alguna de les seves obres més importants inclouen:


Language: An Introduction to the Study of Speech (1921)

Culture, Language, and Personality: Selected Essays (1956)

Selected Writings in Language, Culture, and Personality (1949)

Edward Sapir va ser un lingüista brillant que va tenir un impacte profund en la nostra comprensió del llenguatge i la cultura. La seva obra continua sent rellevant avui en dia i continua inspirant a nous lingüistes i estudiosos.