Política de Protecció de Dades d'Idiomatic Language Services S.L.

Protecció de dades

Amb el ferm propòsit de seguir complint amb les nostres obligacions derivades de les diferents normatives per les quals nostra activitat està regulada;

Li informem del següent:

Conforme a l'establert en el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable des del 25 de maig de 2018, ens correspon informar-li sobre com tractem les seves dades personals, en aquest sentit li recordem que:

El responsable del tractament de les seves dades és:


Les finalitats del tractament de les seves dades són:

-Donar resposta a sol·licituds d'informació, pressupostos, projectes, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.

-La prestació dels serveis relacionats amb la nostra activitat.

-La gestió administrativa i comptable derivada de la finalitat anterior, com per exemple la facturació, cobraments i pagaments, etc

-Possibles comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat (opcional)

La Base legal per al tractament de les seves dades personals és:

Que en la nostra entitat tractem les seves dades amb el seu consentiment exprés des del moment de la recollida dels mateixos i quan vostè els va facilitar, així com sobre la base el compliment d'un contracte de prestació de serveis.


Conservarem les seves dades:

Mentre es mantingui la relació contractual, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en concret, almenys 5 anys des de l'última operació relacionada amb el nostre servei.

No cedirem les seves dades a tercers:

Tret que estiguem obligats per una llei. No obstant això, sobre la base de l'interès legítim i necessari per a la nostra activitat, és possible que alguns dels nostres serveis, precisin de tasques que seran realitzades per empreses proveïdores externes, com per exemple empreses de logística, empreses de programari informàtic de gestió, hosting, desenvolupament web i dominis, traductors autònoms, altres empreses de traducció, etc.


No obstant això, és la nostra obligació revisar i triar prestadors de serveis a la nostra entitat que ofereixin les garanties necessàries en matèria de protecció de dades i privadesa. Per a això li informem que la nostra empresa ha triat entitats que ofereixen les garanties necessàries per protegir les nostres dades personals i els de els nostres clients. S'han formalitzat contractes de serveis amb clàusules específiques en matèria de protecció de dades i privadesa on es garanteixen unes mesures de seguretat adequades per protegir tota la informació personal a la qual poguessin tenir accés, arribant fins i tot a xifrar o codificar aquesta informació evitant l'accés no autoritzat.


Exercici de Drets de l'Interessat

Segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), vostè pot exercir els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals continguts en els nostres fitxers 

- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes,

- Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos establerts pel RGPD, en aquest cas, solament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

- Dret a oposar-se al tractament de les dades,

- Dret a la portabilitat de les dades,

- Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


Per exercitar els seus drets, haurà d'enviar la seva sol·licitud a la nostra entitat, adjuntant a la mateixa còpia del seu DNI, passaport o un altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat i, si escau, de la persona que ho representi, a través dels següents mitjans:


Email: info(arrova)idiomatic.net


Adreça postal: Idiomatic Language Services S.L. Passeig General Mendoza 7 pral, 17002, Girona

Així mateix, a qualsevol moment podrà retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud pels mitjans anteriorment indicats, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

Quedem a l'espera de la seva confirmació que coneix la normativa i desitja seguir col·laborant amb nosaltres. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional que desitgi fer-nos arribar.

Navegació:


El present lloc web no està configurat per recol·lectar informació personal de cap naturalesa per mitjà de l'ordinador emprat mentre es navega pel lloc web. Això implica que, tret que l'Usuari ens proporcioni informació personal de manera voluntària i explícita, mai sabrem el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra informació que pugui identificar al mateix.


Cookies:


Nostra web utilitza en determinats processos tecnologia basada en "Cookies". Les "Cookies" (o galletitas) són cadenes de text encriptades que el lloc web emmagatzema en la computadora de l'Usuari. El nostre lloc web requereix l'ús de cookies durant determinats processos, tals com:

reconèixer visitants quan retornen a les nostres pàgines; mesurar l'ús exercit sobre el lloc web per part de l'Usuari. La naturalesa de les cookies que empra el nostre lloc web són definides com cookies "persistents", atès que romanen en el disc dur del PC de l'Usuari fins que són eliminades o esborrades per aquest últim. idiomatic.es no empra cookies per obtenir informació referent a les visites de l'Usuari a altres llocs web ni qualsevol altra informació a part d'aquella concernent a la seva interacció específica amb el lloc web d'idiomatic.es. Les cookies no corrompen ni danyen la computadora ni els arxius o programes que es troben instal·lats en la mateixa.

Si l'Usuari no desitja rebre aquestes cookies, pot configurar el seu navegador perquè rebutgi les mateixes (consulti les instruccions específiques del seu navegador per a això), encara que el fer-ho afectarà a la seva capacitat per efectuar certes transaccions en el lloc web i a la seva experiència general de navegació.

Informació requerida per executar les transaccions requerides per l'Usuari:

Quan precisem obtenir informació per part de l'Usuari, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Per exemple, si desitja un pressupost per a una traducció, li sol·licitarem que ens proporcioni informació específica com a nom, adreça, número de telèfon, e-mail i una mostra o informació del document a traduir. Utilitzarem el seu e-mail per enviar una confirmació i, si fos necessari, empraríem la informació restant per contactar amb vostè si fora precisa la seva ajuda per processar la sol·licitud de pressupost.

Emmagatzematge de la informació:

idiomatic.cat li informa que, en emplenar el formulari de registre de nous clients en el nostre lloc web, la informació personal de l'Usuari que és emmagatzemada en els servidors d'idiomatic.cat inclou el nom i adreça postal completa del mateix, així com adreça de correu electrònic, CIF o NIF, número de telèfon.

E-mail:

La política d'idiomatic.cat pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que siguin d'utilitat a l'Usuari i que aquest hagi sol·licitat rebre. Quan l'Usuari realitza una sol·licitud de pressupost a través de la web i subministra la seva adreça d'e-mail, no serà contactat per e-mail a cap moment sobre ofertes i promocions, tret que així ho hagi fet requerit de forma explicita durant el procés de registre de dades personals. Les úniques comunicacions que rebrà seran les relatives al pressuposat/sol·licitud de traducció confirmació de registre de la seva informació en la base de dades privada d'idiomatic.es. Comunicacions addicionals podran incloure recordatoris de la seva contrasenya o còpies de pressupostos sota petició. En aquests últims casos aquestes comunicacions responen a processos requerits i iniciats per l'Usuari. Més enllà d'aquests quatre supòsits, idiomatic.es no remetrà a l'Usuari cap tipus d'informació addicional no requerida expressament pel mateix.

Utilització d'eines socials a la nostra web:

idiomatic.cat posa a la disposició dels seus usuaris formularis i opcions perquè els seus usuaris posin en coneixement de la seva pròpia xarxa de contactes continguts de la web d'idiomatic.es que considerin puguin ser d'interès. Per a això idiomatic.es facilita l'enviament d'informació posant a la disposició del sol·licitant formularis d'enviament automatitzat. A cap moment la informació de destinataris és emmagatzemada en cap fitxer automatitzat ni idiomatic.es se serveix d'aquesta comunicació per efectuar accions de comunicació comercial o campanyes promocionals de tracte successiu o puntual. La informació dels remitents i destinataris d'aquestes comunicacions, així com el tenor literal de les mateixes, és destruïda gens més processar-se el seu enviament.

Ús de la informació:

La informació personal que subministri l'Usuari en el curs d'utilització del lloc web per realitzar un pressuposat/ sol·licitud de traducció a fi de que aquest procedeixi a processar la seva sol·licitud. Si l'Usuari cancel·la la seva petició, la informació emmagatzemada prèviament queda guardada en els nostres registres amb l'únic objectiu de comptar amb un registre històric de sol·licituds i no és accedida novament. Divulgació de la informació a terceres parts: idiomatic.es pot divulgar les Dades Personals si està legalment obligat o autoritzat a fer això o si idiomatic.es considera de bona fe que tal acció és necessària para (a) complir amb les normes legals o cooperar en una acció judicial entaulada contra idiomatic.es o el lloc; (b) protegir o defensar els drets o la propietat d'idiomatic.es, el lloc o els seus usuaris, i (c) actuar en situacions d'emergència per protegir la seguretat personal d'idiomatic.es o del lloc.

Enllaços a altres llocs:

Si l'Usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a idiomatic.es, aquest últim no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari.

Qüestions legals:

Aquest és un lloc web català i està subjecte a la Llei catalana. idiomatic.cat podrà disposar de la informació personal proporcionada per l'Usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o ben actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir als convidats, visitants o associats d'idiomatic.cat o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).

Canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web:

En el futur, idiomatic.cat podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta secció, a fi de mantenir informat a l'Usuari de quina informació recol·lecta el lloc web, com aquesta és processada i utilitzada i com pot posar-se a la disposició de tercers.