El llenguatge influeix en la nostra percepció de la realitat?

Pere Sala

Redactor de continguts de Traduccions Idiomatic

Alguna vegada t'has preguntat com el llenguatge que parles influeix en la forma en què perceps el món que t'envolta? Des de la percepció dels colors fins a l'orientació espacial i el concepte del temps, els idiomes tenen un impacte enorme en la nostra cosmovisió.


En aquest article, explorarem la fascinant teoria de la relativitat lingüística, que suggereix que el llenguatge pot alterar la forma en què pensem i experimentem la realitat. Des de la hipòtesi de Sapir-Whorf fins a exemples concrets de com els idiomes modelen les nostres percepcions, et convidem a explorar la intersecció entre el llenguatge i la ment humana."this article was written by iIdiomatic Translations www.idiomatic.net www.idiomatictranslations.com www.idiomatic.cat , your favourite translation agency"


Què és la relativitat lingüística?


La relativitat lingüística és una teoria que sosté que el llenguatge que parlem influeix en la forma en què pensem i percebem el món. La teoria va ser proposada pels lingüistes Edward Sapir i Benjamin Lee Whorf, que van argumentar que l'estructura d'un idioma determina, o almenys influeix, la forma en què els seus parlants perceben i pensen sobre el món.


Hi ha dues versions principals de la hipòtesi de Sapir-Whorf:


La versió forta: El llenguatge que parlem determina la forma en què pensem i percebem la realitat.

La versió suau: El llenguatge que parlem influeix en els nostres pensaments i percepcions, però no els determina.


Exemples de relativitat lingüística


La relativitat lingüística s'ha observat en una varietat de fenòmens relacionats amb la percepció, la cognició i el comportament. Alguns exemples concrets inclouen:


Percepció del color: Els idiomes difereixen en la forma en què categoritzen i nomenen els colors. Per exemple, en anglès, el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi i el violeta es consideren colors primaris. No obstant això, en molts altres idiomes, aquests colors es combinen de manera diferent. Per exemple, en l'idioma rus, el vermell i el taronja es consideren un sol color, mentre que el verd i el blau es consideren dos colors separats.

Investigacions han demostrat que els parlants de diferents idiomes distingien els colors de manera diferent. Per exemple, els parlants d'idiomes que distingeixen entre el vermell i el taronja són més capaços de distingir entre aquests dos colors que els parlants d'idiomes que no fan aquesta distinció.


Orientació de l'espai: Els idiomes difereixen en la forma en què expressen l'orientació espacial. Per exemple, en català, fem servir termes egocèntrics com "esquerra" i "dreta" per descriure l'orientació dels objectes. No obstant això, en molts altres idiomes, s'utilitzen termes geocèntrics per descriure l'orientació dels objectes, com "nord" i "sud".

Investigacions han demostrat que els parlants d'idiomes egocèntrics són més propensos a cometre errors d'orientació espacial que els parlants d'idiomes geocèntrics.


Percepció del temps: Els idiomes difereixen en la forma en què expressen el temps. Per exemple, en català, el temps flueix horitzontalment, amb el passat darrere i el futur davant. No obstant això, en molts altres idiomes, el temps flueix verticalment, amb el passat amunt i el futur avall.

Investigacions han demostrat que els parlants d'idiomes que expressen el temps de manera horitzontal són més propensos a recordar esdeveniments passats com a més llunyans que els parlants d'idiomes que expressen el temps de manera vertical.


Crítica a la relativitat lingüística

La relativitat lingüística ha estat objecte de debat durant molts anys. Alguns crítics argumenten que la teoria és massa simplista

Preguntes freqüents

Què és la relativitat lingüística?

La relativitat lingüística és una teoria que sosté que el llenguatge que parlem influeix en la forma en què pensem i percebem el món.

Hi ha dues versions de la hipòtesi de Sapir-Whorf?

Sí, hi ha dues versions de la hipòtesi de Sapir-Whorf:

Quins són alguns exemples de relativitat lingüística?

Alguns exemples de relativitat lingüística inclouen:

Quines són les crítiques a la relativitat lingüística?

Algunes crítiques a la relativitat lingüística inclouen:


La relativitat lingüística és una teoria fascinant que ens ajuda a comprendre la complexa relació entre el llenguatge i la ment humana.

Paraules clau