Posició per treballar davant de l'ordinador

22 Oct

Postura per treballar davant de l'ordinador

A - Cap i coll han d'estar en posició recta. Mantenir les espatlles relaxades.
B - Braços a 90º.
C - Canells i mans en línia recta.
D - Colzes enganxats en el cos.
E - Cuixes i esquena han d'estar a 90ª.
F - Peus sobre un reposapeus.
G - Deixar espai entre genolls i cadira.
H - Cames i cuixes a 90ª.
I - Ratolí a prop del teclat.
J - Marge del monitor a nivell dels ulls.

 

 

Passeig General Mendoza, 7 Principal. 17002 Girona- Tel. 972 21 23 54