Protecció de dades

Unes mans aguantant un telèfon mòbil.


www.idiomatic.cat
és un portal d’Internet, propietat del grup Idiomatic Language Services S.L., que segueix l’esperit i la lletra de la Llei de Protecció de Dades Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable el 25 de maig de 2018. Fidels a aquesta filosofia, amb aquest escrit volem informar a tots els usuaris del portal www.idiomatic.cat que la nostra política de protecció de dades es caracteritza per un principi fonamental: la llibertat absoluta de l’usuari per determinar si vol facilitar a Idiomatic Language Services S.L. les dades de caràcter personal que es puguin requerir o obtenir mitjançant la utilització del contingut del portal o de la base de dades.

En el ferm propòsit de seguir complint amb les nostres obligacions derivades de les diferents normatives per les quals nostra activitat està regulada;

Li informem del següent:

Conforme a l'establert en el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable el 25 de maig de 2018, ens correspon informar-li sobre com tractem les seves dades personals, en aquest sentit li recordem que;

El responsable del tractament de les seves dades és:

Nom o Raó social: IDIOMATIC LANGUAGE SERVICES S.L.

Adreça: Pg General Mendoza 7 pral , 17002 Girona

Telèfon: 972212354

Adreça de correu electrònic: info(arroba)idiomatic.net

Les finalitats del tractament de les seves dades són:


-Donar resposta a sol·licituds d'informació, pressupostos, projectes, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.

-La prestació dels serveis relacionats amb la nostra activitat.

-La gestió administrativa i comptable derivada de la finalitat anterior, com per exemple la facturació, cobraments i pagaments, etc.

-Possibles comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat (opcional)


La Base legal per al tractament de les seves dades personals és:

Que a la nostra entitat tractem les seves dades amb el seu consentiment exprés des del moment de la recollida dels mateixos i quan vostè els va facilitar, així com sobre la base del compliment d'un contracte de prestació de serveis.

Conservarem les seves dades:

Mentre es mantingui la relació contractual, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en concret, almenys 5 anys des de l'última operació relacionada amb el nostre servei.

No cedirem les seves dades a tercers:

Tret que hi estiguem obligats per una llei. No obstant això, sobre la base de l'interès legítim i necessari per a la nostra activitat, és possible que alguns dels nostres serveis, precisin de tasques que seran realitzades per empreses proveïdores externes, com per exemple empreses de logística, empreses de programari informàtic de gestió, hosting, desenvolupament web i dominis, traductors autònoms, altres empreses de traducció, etc.


No obstant això, és la nostra obligació revisar i triar prestadors de serveis a la nostra entitat que ofereixin les garanties necessàries en matèria de protecció de dades i privadesa. Per això, l’informem que la nostra empresa ha triat entitats que ofereixen les garanties necessàries per protegir les nostres dades personals i les dels nostres clients. Per aquest motiu, hem formalitzat contractes de serveis amb clàusules específiques en matèria de protecció de dades i privadesa on es garanteixen unes mesures de seguretat adequades per protegir tota la informació personal a la qual aquestes hi poguessin tenir accés, arribant fins i tot a xifrar o codificar aquesta informació evitant l'accés no autoritzat.

Exercici de Drets de l'Interessat

Segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), pot exercir els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals continguts en els nostres fitxers,

- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes,

- Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos establerts pel RGPD, en aquest cas, només els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

- Dret a oposar-se al tractament de les dades,

- Dret a la portabilitat de les dades,

- Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, haurà d'enviar la seva sol·licitud a la nostra entitat, adjuntant a la mateixa còpia del seu DNI, passaport o un altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat i, si escau, de la persona que ho representi, a través dels següents mitjans:

Email: info”arroba”idiomatic.net

Adreça postal: Idiomatic Language Services S.L. Passeig General Mendoza 7 pral, 17002, Girona

Així mateix, en qualsevol moment podrà retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud pels mitjans anteriorment indicats, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

Quedem a l'espera de la seva confirmació conforme coneix la normativa i desitja seguir col·laborant amb nosaltres. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional que desitgi fer-nos arribar.

 

Passeig General Mendoza, 7 Principal. 17002 Girona- Tel. 972 21 23 54